PERSONDATAPOLITIK

1. Generelt

1.1 I denne personsdatapolitik beskrives, hvorledes ATOMWINE ApS ("ATOMWINE", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken omhandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via ATOMWINE ApS hjemmeside, www.ATOMWINE.dk ("hjemmesiden").

1.3 ATOMWINE ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgninger du laver på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet med dette er at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion, samt målrette vores markedsføring til dig (evt. også retargeting via Facebook og Google). Behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i at både at forbedre hjemmesiden samt at give dig relevante anbefalinger.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du bestiller vin eller andre produkter eller kommunikerer med os på hjemmesiden, registrerer vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, betalingsmåde, hvilke produkter du køber, dine ønsker for levering eller andre bemærkninger, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du laver din ordre.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere din reklamationsret. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved dit køb registreres den brugte IP-adresse med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svindel.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig vores kundeklub ved at oprette et log in, registrerer vi dit navn, adresse, emailadresse og telefonnummer.

2.3.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og fordele, der er forbundet med medlemskabet samt for at varetage vores interesse i at kunne sende eventuelle nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

2.4 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, registrerer vi din emailadresse.

2.4.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.4.2 Du har samtidig mulighed for at registrere dine præferencer for bestemte vingårde og vintyper. Disse informationer registrerer vi med det formål at kunne levere nyhedbreve med relevant indhold til dig.

2.4.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Hvem modtager personoplysninger?

3.1 Dine oplysninger om navn, adresse, email, telefonnummer samt dit ordre-/fakturanummer og dine leveringsønsker videregives til PostNord eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi benytter os af eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder evt. retargeting. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks, og de behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end til at opfylde deres aftale med os. De er desuden underlagt fortrolighed om disse data. Skriftlige databehandleraftaler er indgået med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dine rettigheder

4.1 Som dataansvarlig skal vi oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du kan altid bede om indsigt i, hvilke data vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af persondata og modtagere af data, der evt. måtte findes, samt oplysning om, hvorfra persondata stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@atomwine.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.

4.3 Din ret til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få rettet eventuelle urigtige persondata om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de data, som vi har registreret om dig, beder vi dig sende en mail til os, så oplysningerne kan blive rettet.

4.3.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med oprettelse af login på hjemmesiden, har du selv mulighed for at korrigere via login til din brugerprofil.

4.4 Din ret til at blive glemt/slettet

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller dele af dine persondata slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Din ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata til kun at bestå af opbevaring, hvis du mener, at de data, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Din ret til dataportabilitet

4.6.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få persondata, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Din ret til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine persondata, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. Pkt. 2.1, 2.3 & 2.4.

4.8 Din ret til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af persondata. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, bedes du kontakte os på info@atomwine.dk

4.9 Din ret til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Klage kan f.eks. indgives på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 26 måneder.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har lavet på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav eller behandle reklamationer. Regnskabsmateriale opbevares for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Det gælder både persondata i elektronisk og fysisk form.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 ATOMWINE ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os:

ATOMWINE ApS
Storhaven 7
7100 Vejle
Danmark
Telefon: 23311410
email: info@atomwine.dk

8. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1 Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden eller via nyhedsbrevet.

9. Versioner

9.1 Dette er version 1.0 af ATOMWINE ApS persondatapolitik dateret den 24. maj 2018


ATOMWINE ApS Storhaven 7 7100 Vejle Tlf. 23311410 email: info@atomwine.dk kundeservice: kundeservice@atomwine.dk CVR: 37 70 14 24 Copyright ATOMWINE 2003-2024